GIẢM THÊM 77K CÁC DỊCH VỤ

DEL77K

TRẺ HÓA DA8.234TR

ĐIỀU TRỊ NÁM2.5TR

CĂNG BÓNG DA6.234TR

MẮT ĐẸP – MÔI ĐẸP1.6TR

TRIỆT LÔNG77K

DỊCH VỤ KHÁC

DEAL
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 1
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 CHỈ 6.424tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc 15tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 2
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 CHỈ 6.424tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày NanoCell CHỈ 8.423tr – giá gốc 18tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 + Nâng mũi High-line CHỈ CHỈ 14.923tr – giá gốc 30tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 3
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 CHỈ 6.424tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 + Nâng mũi High-line CHỈ CHỈ 14.923tr – giá gốc 30tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 4
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 CHỈ 6.424tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày NanoCell CHỈ 8.423tr – giá gốc 18tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 + Nâng mũi High-line CHỈ CHỈ 14.923tr – giá gốc 30tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 5
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày NanoCell CHỈ 8.423tr – giá gốc 18tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 + Nâng mũi High-line CHỈ CHỈ 14.923tr – giá gốc 30tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 6
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 CHỈ 6.424tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày NanoCell CHỈ 8.423tr – giá gốc 18tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 + Nâng mũi High-line CHỈ CHỈ 14.923tr – giá gốc 30tr

GIẢM THÊM 77K CÁC DỊCH VỤ

CẮT MÍ4.5TR

NĂNG MŨI8.423TR

DỊCH VỤ KHÁC

DEAL 7
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 8
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 CHỈ 6.424tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc 15tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr
DEAL 9
 • Cắt mí Pro Mini Deep CHỈ 4.5tr – giá gốc 11tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 CHỈ 6.424tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày P’Cell CHỈ 7.023tr – giá gốc 15tr
 • Cắt cung mày/ chân mày NanoCell CHỈ 8.423tr – giá gốc 18tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep NanoCell 4.0 + Nâng mũi High-line CHỈ CHỈ 14.923tr – giá gốc 30tr
 • Cắt mí Pro Mini Deep / Pro Open Deep + Nâng mũi Lightly bán cấu trúc CHỈ 27.923tr – giá gốc 51tr

HƠN 100.000 KHÁCH HÀNG

ĐÃ LÀM ĐẸP AN TOÀN -THÀNH CÔNG TẠI SEOUL CENTER, CÒN BẠN THÌ SAO?

Điền thông tin để các bác sĩ tư vấn miễn phí


(*) Để lại thông tin. chuyên viên tư vấn của Seoul Center sẽ liên hệ ngay trong thời gian sớm nhất

GỌI NGAY